Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

Brutowinst
Brutowinst per periode: verschil dat een handelaar berekent tussen de afzet tegen verkoopprijs en de afzet tegen inkoopprijs bij een handelsonderneming [euro/periode]. Kijk voor een toelichting bij: www.bedrijfseconomische-modellen.nl
Brutowinst per periode: verschil dat een handelaar berekent tussen de afzet tegen verkoopprijs en de afzet tegen inkoopprijs (inclusief directe inkoopkosten) bij een handelsonderneming [euro/periode].
Brutowinstopslag per eenheid product: bedrag waarmee de inkoopprijs verhoogd wordt om de verkoopprijs te verkrijgen [euro/stuk].
Brutowinstopslag per eenheid product: bedrag waarmee de inkoopprijs (inclusief directe inkoopkosten) verhoogd wordt om de verkoopprijs te verkrijgen [euro/stuk].
Misconceptie: ebitda.
Misconceptie: brutomarge.
Misconceptie: dekkingsbijdrage.
zie ook uitleg brutowinstmarge en opslag.
 


Joomla template made by HeJian