Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Over ELK"Hoe zou de wereld er uit zien als iedereen eerst een wiel uit moet vinden"

Economie Leer Kracht (E-L-K) is een non-profit organisatie geïnitieerd om docenten, studenten en andere geïnteresseerden te ondersteunen in uitleg en (studie)materiaal op het gebied van economie.
E-L-K is opgezet vanuit het idee dat een docent zo weinig mogelijk tijd zou moeten steken in het ontwikkelen van leermateriaal. E-L-K zou graag zien dat reeds bestaand studiemateriaal voor iedereen open zou worden gesteld om op die manier kennis zoveel mogelijk te delen. Docenten kunnen zich zo meer focussen op het docent zijn en zo efficiënter werken.
Voor HAVO en VWO is er al veel leermateriaal op het net beschikbaar, voor het MBO en het HBO vooralsnog helaas niet.


Als docent economie op het MBO en HBO stel ik GRATIS mijn leermateriaal beschikbaar en ik hoop dat collega-docenten dit ook gaan doen.
E-L-K is bijzonder geïnteresseerd in door docenten ontwikkeld materiaal en moedigt docenten dan ook aan om materiaal te delen en te mailen. ‘Geven en nemen’, daar komt E-L-K kort gezegd op neer.


Economie Leer Kracht is een initiatief van Maurice Straatmans. Als docent economie met ruim vijftien jaar ervaring op diverse schooltypen (van
VMBO tot MBO) en als (leraren)opleider op het HBO is zijn bevinding dat studenten en leerlingen tegenwoordig anders leren. Ze zijn zelfstandiger geworden, beschikken over meer ondernemende capaciteiten, vergaren zelf kennis door bijvoorbeeld informatie te zoeken op internet. Of, zoals lector Frans Meijers het ‘nieuwe leren’ formuleert: "just in time, just enough". In de zoektochten op internet is er weinig bruikbaar materiaal te vinden voor de economie die op het VMBO en MBO aangeboden word. Wikipedia is op zich een redelijke bron, maar is door het vaktaalgebruik veelal niet geschikt voor studenten en leerlingen van het MBO. Bovendien is niet alle materiaal wat te vinden is inhoudelijk juist.
Op deze site wil ik theoretisch juist materiaal dat op internet beschikbaar is bundelen,  en moeilijke onderwerpen uitleggen en voor iedereen begrijpelijk maken.

Graag wil ik alle studenten en collega's van de lerarenopleiding Economie aan de HAN bedanken voor het aanleveren van materiaal. Ik wil vooral mijn directe collega Roel Grol bedanken voor zijn inspiratie en aangedragen materiaal. Perry D'Elfant en Fons Vernooij dank ik voor het beschikbaar stellen van hun economische uitleg.

Economie Leer Kracht is een organisatie zonder winstoogmerk.
Door advertentie-inkomsten verwacht ik dat deze site op lange termijn de kosten voor het hosten en onderhoud er uit gaat te halen. De ingestoken arbeidsuren niet meegerekend.
Bedrijven die dit initiatief ondersteunen en willen sponsoren nodig ik van harte uit om contact op te nemen via het contactformulier.


Op dit moment (januari 2017) zijn er ruim 40.000 unieke bezoekers per maand met op sommige dagen meer dan 2.500 bezoekers.

E-L-K maakt gebruik van dit contactformulier om Spam tegen te gaan en niet om gegevens te achterhalen of om drempels op te werpen.


De website blijft in ontwikkeling en wordt steeds gevuld met nieuwe uitleg en materiaal dus blijf terugkomen op deze site.
Vanwege de opmaak is veelal gekozen om de bestanden in Word, Powerpoint of Excel te moeten openen. Ik ben me ervan bewust dat rechtstreeks op de site publiceren lees en click vriendelijker is.
Aanbevelingen, opmerkingen en materiaal zijn uiteraard van harte welkom.

De site valt onder de copyright van creative common: , en is voor individuen vrij te gebruiken. Organisaties dienen contact op te nemen met E-L-K.

Joomla template made by HeJian