Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

er wordt een lager geprijsd product toegevoegd, de duurdere producten zullen hun kwaliteit en prestige gaan afstralen op het goedkopere product, waardoor de afzet van dit product toeneemt{marketing}
Bedrijfsresultaat indien dit positief is [euro/periode] {Micro Economie}.
Bedrijfsresultaat ongeacht de vraag of dit positief of negatief is [euro/periode] {Micro Economie}: TW = TO - TK, c.q. Totale Winst = Totale Opbrengst minus Totale Kosten. Volgens deze definitie maken alle ondernemingen dus altijd winst.
Verkoopwaarde zonder stil te staan bij korting en BTW {Micro Economie}.
Synoniemen: omzet {Interne Verslaggeving}, opbrengst verkopen {Bedrijfsadministratie}.
Het bedrag dat in de loop van een aantal jaren afgeschreven moet worden op een investering: aanschafwaarde minus restwaarde [euro] {Kostencalculatie}. 
De som van constante en variabele kosten bij de berekening van de totale winst [euro/periode] {Micro Economie}.
Synoniem:integrale kosten.
Sommering van kosten tegenover gemiddelde kosten {Micro Economie}.
Voorbeelden:
- totale variabele kosten versus gemiddelde variabele kosten.
- totale constante kosten versus gemiddelde constante kosten.
- totale (totale) kosten versus gemiddelde totale kosten


Joomla template made by HeJian