Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

Prijs waarvoor aandelen of andere effecten oorspronkelijk in omloop zijn gebracht.
Synoniem: emissieprijs
Bedrag dat betaald moet worden vanwege een overeenkomst [euro] {Bedrijfsadministratie} (vormt een begrippenpaar met ontvangsten).
Misconceptie: kosten; bedrag dat uitgegeven is vanwege een overeenkomst [euro] {Kostencalculatie} (zou dan een begrippenpaar vormen met inkomsten). Bij de kostencalculatie gaat men er gemakshalve van uit dat betalingen altijd direct verricht worden, zodat uitgaven en betalingen samenvallen.
Synoniem: betaling.
zie ook uitleg kosten en uitgaven
Prijs die in het verleden betaald is voor de aanschaf van goederen of effecten.
Synoniemen: verkrijgingsprijs, prijs
Som van de koersontwikkeling en de dividenduitkering als percentage van de beurskoers, berekend op jaarbasis met de beurskoers aan het begin van een periode als uitgangspunt [% / jaar] {Externe Verslaglegging}. Prestatiemaatstaf (performance criterium) voor de vergelijking van ondernemingen.
Synoniem: Rendement, variant 2


Joomla template made by HeJian