Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Matching (Anglicisme)

Koppeling van de kosten aan de omzet van de boekingsperiode. De afzet in een periode is de basis om de winst te berekenen en alleen de kosten die samenhangen met die afzet mogen op de omzet in mindering worden gebracht {Interne Verslaggeving en Externe Verslaggeving}.
Koppeling van de specifieke opbrengsten van een project in de tijd aan de specifieke kosten die in de loop van de tijd gemaakt worden (bijvoorbeeld boring naar olie).  Er wordt onderscheid gemaakt tussen periode matching (aan periode) of productmatching (koppeling aan product)


Joomla template made by HeJian