Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

M

Toelichting woordenboek:


Op deze pagina vind je juiste en nauwkeurige uitleg en omschrijving(en) van belangrijke economische begrippen.

Kies in het menu links het begrip dat je zoekt.

Let op:
binnen de economie kan per vakgebied een begrip op verschillende manieren uitgelegd worden.

De vakgebieden zijn o.a:
bedrijfsadministratie, externe verslaggeving, financiering, kostencalculatie, interne verslaggeving, micro-economie, macro-economie en marketing  aangeduidt met  { } 

Ter verduidelijking geef ik bij de begrippen aan of er sprake is van:  misconceptie (= verkeerde uitleg/verwarring),  synoniem (= dezelfde betekenis). anglicismen (= Engels begrip),

Bovendien wordt er indien nodig de eenheid vermeld dus euro's of euro per stuk of anders.
 
 


Joomla template made by HeJian