Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Eenmalige baten/ lasten

Opbrengsten (of verliezen) die o.a. kunnen voortkomen uit bijvoorbeeld verkoop van vaste activa voor een andere dan de boekwaarde, of opbrengsten die voortvloeien uit fusies of overnames.

Synoniem: incidentele winsten of verliezen.Joomla template made by HeJian