Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Materiële vaste activa

Vaste activa die bestaan uit tastbare kapitaalgoederen, zoals gebouwen en machines. De term is wettelijk voorgeschreven voor BV’s en NV’s om hun balansposten te rubriceren {Externe Verslaggeving}. Zie ook: http://www.bedrijfseconomische-modellen.nl/. De post staat naast de immateriële vaste activa en de financiële vaste activa.


Joomla template made by HeJian