Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Materieel belang

Het opnemen in de jaarrekening van nuttige informatie die een juist en volledig beeld geven van o.a de bezittingen en schulden van een onderneming.
Informatie is ‘materieel’ indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen, zou kunnen beïnvloeden. De materialiteit van de post of fout is afhankelijk van de omvang daarvan, beoordeeld onder de bijzondere omstandigheden waaronder het weglaten of onjuist weergeven plaatsvindt. Het begrip materialiteit verschaft dus meer een drempel of kritische grens, dan dat het een primair kwalitatief kenmerk is dat informatie moet bezitten om nuttig te zijn (Raad voor de Jaarverslaggeving) {Externe Verslaggeving}.


Joomla template made by HeJian