Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Externe verslaggeving

Berichtgeving van bedrijven (in het bijzonder naamloze vennootschappen) aan hun aandeelhouders en andere partijen waar zij zaken mee doen (zoals vakbonden, ministeries, publiek). De berichtgeving betreft meestal de jaarrekening en het jaarverslag van de directie. Om buitenstaanders de mogelijkheid te bieden bedrijven onderling te vergelijken heeft de overheid modellen opgesteld waaraan de vormgeving van de jaarrekening moet voldoen. 

Synoniem: financial accounting 

Subdiscipline in de bedrijfseconomie die zich in het bijzonder bezig houdt met de berichtgeving aan derden. 
zie ook HBO college basisboek bedrijfseconomie h 15.Joomla template made by HeJian