Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Europese Verordening

De Europese Verordening is een belangrijk document voor de externe verslaggeving. In dit document bepaalde de Europese Commissie dat IAS (Internationa Accounting Standards) verplicht zijn voorgeschreven voor de geconsolideerde jaarrekening van Europese beursfondsen.

Inmiddels zijn de IAS opgevolgd door de IFRS waarin accountantsorganisaties en beursorganisaties gezamenlijke regels hebben geformuleerd voor de verslaggeving. Doordat de Europese Commissie zich aansloot bij deze particuliere regelgeving verviel de noodzaak om verdere EG-Richtlijnen uit te vaardigen die elk land afzonderlijk in zijn wetgeving zou moeten opnemen.

Om te zorgen dat de IAS/IFRS passen binnen de bestaande Europese regelgeving is de EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) geïnstalleerd.Joomla template made by HeJian