Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

EPS (Anglicisme) (Afkorting)

staat voor Earnings per share, ofwel de nettowinst per aandeel: nettowinst gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Prestatiemaatstaf (performance criterium) voor de vergelijking van ondernemingen [euro/periode/aandeel, gemakshalve uitgedrukt als: euro/aandeel]. Synoniem: Winst per aandeel (WPA). {Externe VerslaggevingJoomla template made by HeJian