Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

EG-richtlijnen

Aanvankelijk heeft de Europese Commissie geprobeerd om zelf richtlijnen voor de jaarverslaggeving uit te vaardigen, zodat internationale vergelijking mogelijk werd. Deze richtlijnen moesten in elk land afzonderlijk vertaald worden in nationale wetten. In februari 2001 heeft de Europese Commissie in de Europese Verordening het voorstel gedaan om aan te sluiten bij de IAS (International Accounting Standards), die sinds mei 2002 zijn opgevolgd door de IFRS (International Financial Reporting Standards). Het feit dat de IFRS nog niet compleet zijn en dat de IAS van kracht blijven zolang ze niet vervangen zijn door de IFRS, maakt de situatie niet overzichtelijker. Voor de besluitvorming binnen Europees verband is daartoe als politiek adviesorgaan de ARC opgericht en als technisch adviesorgaan het EFRAG.Joomla template made by HeJian