Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Efficiëntieverschil (efficiencyverschil)

Nacalculatorisch (achteraf): Hoeveelheid grondstoffen of arbeidsuren die achteraf gezien teveel of te weinig is verbruikt tijdens het productieproces:

(SH - WH) d.w.z. standaardhoeveelheid minus werkelijke hoeveelheid.

De standaardhoeveelheid is gelijk aan (WE x SV p.e.) d.w.z. het werkelijk aantal geproduceerde eenheden x het standaardverbruik per eenheid.

De dimensieanalyse die hierbij hoort luidt:

*  grondstoffen: [stuks/periode x kg/stuk =kg/periode] zie voorts:   bedrijfseconomische-modellen.nl grondstoffen  {Kostencalculatie} .

*  arbeidsuren: [stuks/periode x uren/stuk =uren/periode] zie voorts:   bedrijfseconomische-modellen.nl arbeid {Kostencalculatie}.

De werkelijke hoeveelheid is gelijk aan het geregistreerde verbruik [kg/periode] of [uren/periode]. 

Voorcalculatorisch (vooraf) : Hoeveelheid grondstoffen of arbeidsuren die naar verwachting teveel of te weinig zullen worden verbruikt tijdens het productieproces. Omwille van de eenvoud wordt het voorcalculatorische efficiëntieverschil doorgaans gelijk gesteld aan € 0,-. 

Misconceptie: efficiëntieresultaat. 

Synoniem: hoeveelheidverschil
zie ook uitleg prijs en efficiencyverschilJoomla template made by HeJian