Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Efficiëntieresultaat (efficiencyresultaat)

Nacalculatorisch (achteraf) : In geld uitgedrukte waarde van het gemeten efficiëntieverschil dat tijdens de productie is opgetreden:

SP x (SH - WH) d.w.z. standaardprijs x (efficiëntieverschil).

De dimensieanalyse die hierbij hoort luidt:

*  grondstoffen: [euro/kg x kg/periode =euro/periode] zie voorts: bedrijfseconomische-modellen.nl  {Kostencalculatie} .

*  arbeid: [euro/uur x uren/periode =euro/uur] zie voorts: bedrijfseconomische-modellen.nl {Kostencalculatie} . 

Voorcalculatorisch (vooraf): In geld uitgedrukte waarde van het te verwachten efficiëntieverschil. Omwille van de eenvoud wordt het voorcalculatorische efficiëntieresultaat doorgaans gelijk gesteld aan € 0,-. 

Misconceptie: efficiëntieverschil. 

zie ook uitleg prijs en efficiencyverschilJoomla template made by HeJian