Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Eenheid

Een enkel exemplaar van iets. 

De aanduiding van de betekenis van een grootheid: de dimensie. Elke grootheid heeft een naam, een waarde en een eenheid. De eenheid is de dimensie waarmee de waarde van een grootheid begrijpelijk wordt. Bij afstand hoort ‘meters’ of ‘kilometers’ en bij snelheid ‘meter per seconde’ of ‘kilometer per uur’. Die aanduiding geeft betekenis aan de mededeling dat iemand bijvoorbeeld 60 rijdt. Ook bij de bedrijfseconomie horen eenheden: een verkoopprijs is uitgedrukt in ‘euro per stuk’ en de afzet in ‘stuks per jaar’.

Voor uitgebreidere informatie zie het overzicht van eenheden. Voor nadere informatie zie de publicatie: De toetsende tucht van de dimensieanalyse. Joomla template made by HeJian