Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

Economische voorraad

Het aantal goederen waar de onderneming prijsrisico over loopt. Als de prijs van deze voorraad daalt kun je extra kosten hebben. Dit aantal kan om twee redenen afwijken van de technische/werkelijke aanwezige voorraad: leveringsverschillen (wel verkocht, maar nog niet geleverd bijvoorbeeld) en boekingsverschillen (diefstal of andere exemplaren afboek, dan er uitgeleverd zijn) [stuks]. De boekingsverschillen kunnen het gevolg zijn van toepassing van de FIFO- of de LIFO-methode. Te berekenen als: aanwezige voorraad + al ingekochte maar nog niet ontvangen goederen - al verkochte goederen maar nog niet uitgeleverde goederen.

Misconceptie: De waarde van de goederen die volgens de boekhouding op een bepaald tijdstip aanwezig is in het magazijn [euro]. (is technische voorraad)Joomla template made by HeJian