Kies hier de beginletter van de term die je zoekt:

EBITDA (Anglicisme) (Afkorting)

Ebitda staat voor Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation (afschrijving op materiële vaste activa) and Amortisation (o.a. afschrijving of afboeking op immateriële vaste activa zoals goodwill). Op de financiële pagina’s van de kranten is dit een maatstaf voor: 

Het operationeel resultaat voor aftrek van rente op vreemd vermogen, belastingen, afschrijvingen op duurzame activa en afschrijving op goodwill, [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. Het is zowel in gebruik bij handelsondernemingen, zie: bedrijfseconomische-modellen.nl als bij industriële ondernemingen, zie: bedrijfseconomische-modellen.nl. 

De cashflow plus rente op vreemd vermogen [euro/periode] {Externe Verslaggeving}. 

Misconceptie: brutowinst, want een deel van de bedrijfskosten is al in mindering gebracht op de omzet. 

zie ook www.bedrijfseconomische-modellen.nlJoomla template made by HeJian