Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

College

Basisboek bedrijfseconomie, druk 8
Hieronder vind je powerpoints van Basisboek Bedrijfseconomie (De Boer), 8e druk . Ze zijn bewerkt tot een goede samenvatting van de kernstof en bevatten extra uitleg. De met (Noordhoff) aangeduide ppt zijn niet bewerkt. De afbeeldingen zijn allemaal afkomstig van Noordhoff.
Wil je bewerkte powerpoint van de 7e druk dan moet je E-L-K even mailen.

H1 Ondernemingen en functies 
H2 Bedrijfseconomische_gebieden_en_functies 
H3 Financiele overzichten
H4 Ondernemingsplan
H5 Investeringsprojecten(Noordhoff)
H6 Werkkapitaalbeheer
H7 Eigen vermogen 
H8 Vreemd-vermogen
H9 Beoordeling_financiele- structuur(Noordhoff)
H10 Financiele markten
H11 Kostenindeling
H12 Kostprijsberekening
H13 Indirecte_kosten
H14 Budgettering_verschillenanalyse (Noordhoff)
H15 Externe verslaggeving
H16 Jaarrekening deel 1
16.3 Waardering vervangingswaarde
H17 Kasstroomoverzicht.
H18 Concernverslaggeving

website:
http://www.basisboekbe.noordhoff.nl/
http://www.basisboekbeuitwerkingen.noordhoff.nl/ voor videouitleg opgavenJoomla template made by HeJian