Welkom op de site van Economie Leer Kracht.
Hier vind je GRATIS hulp bij economie van VMBO tot HBO. Van docenten voor studenten en docenten.

Leermateriaal

Uitgaafprijs
Prijs die in het verleden betaald is voor de aanschaf van goederen of effecten.
Synoniemen: verkrijgingsprijs, prijs


Uitgaven
Bedrag dat betaald moet worden vanwege een overeenkomst [euro] {Bedrijfsadministratie} (vormt een begrippenpaar met ontvangsten).
Misconceptie: kosten; bedrag dat uitgegeven is vanwege een overeenkomst [euro] {Kostencalculatie} (zou dan een begrippenpaar vormen met inkomsten). Bij de kostencalculatie gaat men er gemakshalve van uit dat betalingen altijd direct verricht worden, zodat uitgaven en betalingen samenvallen.
Synoniem: betaling.
zie ook uitleg kosten en uitgaven
 
Uitgifteprijs
Prijs waarvoor aandelen of andere effecten oorspronkelijk in omloop zijn gebracht.
Synoniem: emissieprijs


Uitoefening optie
Bij Europese opties is uitoefening alleen mogelijk op een afgesproken datum (uitoefendatum). Bij Amerikaanse opties is uitoefening mogelijk in een zeker tijdvak (tussen de verwervingsdatum en de afloopdatum c.q. expiratiedatum van een optie)

zie ook uitleg opties

Uitoefenprijs
Prijs waartegen houders van opties van een NV hun toegezegde opties kunnen omzetten in aandelen.

zie ook uitleg opties

Uitoefenwaarde
Waarde van een optie op het moment van uitoefening.
’Uitoefenwaarde van de index’ wil zeggen: de uitoefenwaarde van een indexoptie, waarbij de beursindex de onderliggende waarde is.
zie ook uitleg opties

Unique selling proposition (USP) 
Unieke eigenschap(pen) van een product of dienst, waardoor het product of de dienst zich onderscheidt van de concurrent.{marketing}
Misconceptie: Unique Selling Point.

Up-selling (Anglicisme)
Verkoop van een duurdere versie van het product aan een bestaande klant bijvoorbeeld toch grotere en duurdere kamer in hotel.{marketing}

Unsought product/good (Mc Carthy)
Product dat de consument veelal niet kent of geen behoefte heeft om dit aan te schaffen/gebruiken omdat hij niet intrinsiek gemotiveerd is om deze te kopen. {marketing}
Voorbeelden: levensverzekering, uitvaartregelingen. zie ook uitleg marketing.

Uurtarief
Bedrag per uur om alle (standaard) kosten te dekken die voor arbeid, administratie, huisvesting en dergelijke nodig zijn in de gegeven situatie [euro/uur].
Synoniem: honorarium, maar dat spitst zich vooral toe op het uurtarief voor de dienstverlening door specialisten en deskundigen.


Afkortingen

US-GAAP (Afkorting) 
US-GAAP staat voor United States - Generally Accepted Accounting Principles. Dit zijn de GAAP die in de VS gelden en uit dien hoofde voor internationale bedrijven aantrekkingskracht hebben, omdat daarmee opname op de VS-effectenbeurzen mogelijk is. Eigenlijk heeft ieder land zijn eigen systeem van GAAP, maar dan zijn er ook andere termen aan verbonden zoals IFRS.
zie ook uitleg IFRS
  
USP: Unique selling proposition (Afkorting)
Unieke eigenschap(pen) van een product of dienst, waardoor het product of de dienst zich onderscheidt van de concurrent.{marketing}
Misconceptie: Unique Selling Point.

 Joomla template made by HeJian